پروژه نصب و راه اندازه اتاق تمیز در کیان هلث

پروژه نصب و راه اندازه اتاق تمیز در کیان هلث

داروسازی کیان هلث

داروسازی کیان هلث

مساحت پروژه: ۳۰۰ مترمربع

تاریخ شروع قرارداد: اسفندماه ۱۳۹۲

محل پروژه: مشهد، کیلومتر ۱۲ جاده سنتو، جاده شهرک صنعتی توس، شهرک فناوری، ۳۰۳