پروژه طراحی و راه اندازی اتاق های تمیز پروژه درمان پویش طلوع

پروژه طراحی و راه اندازی اتاق های تمیز پروژه درمان پویش طلوع

تاریخ شروع قرارداد: اسفندماه ۱۳۹۱

موضوع پروژه: طراحی، نصب و راه اندازی اتاق های تمیز خطوط تولید نخ بخیه

مساحت پروژه: ۴۰۰۰ مترمربع

محل پروژه: یزد، تفت، کیلومتر ۵ جاده شهرک صنعتی سفیدکوه