پروژه طراحی ساختمان خطوط تولید داروسازی دی

پروژه طراحی ساختمان خطوط تولید داروسازی دی

موضوع پروژه: طراحی ساختمان خطوط تولید ویال و سرنگ های از پیش پرشده

مساحت پروژه: ۱۵۰۰ مترمربع

محل پروژه: یزد، کیلومتر ۳ جاده یزد-میبد

تاریخ شروع قرارداد: اسفند ماه ۱۳۸۸