پروژه خط تولید پنیر خامه دار شرکت بل-سحر

پروژه خط تولید پنیر خامه دار شرکت بل-سحر

دنون سحر

محل پروژه: جاده قدیم کرج-قزوین، ۱۵ کیلومتری قزوین، کارخانه بل-سحر

موضوع پروژه: طراحی، تأمین، اجرا و نصب اتاق تمیز

طراحی، تأمین و اجرای لوله کشی استنلس استیل

طراحی، تأمین و اجرای کف

بهره بردار: شرکت بل سحر

مدت زمان طراحی: ۱ سال.

مدت زمان اجرا: ۱۰ ماه.

مساحت پروژه: ۵۰ متر مربع

شروع پروژه: مهرماه ۱۳۸۷