پروژه خط تولید سافت ژل داروسازی جابربن حیان

پروژه خط تولید سافت ژل داروسازی جابربن حیان

شرکت داروسازی جابر ابن حیان

داروی سازی جابر ابن حیان

محل پروژه: تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص تهران- کرج، داروسازی جابربن حیان

موضوع پروژه: تأمین و ساخت درب و پنجره و ساندویچ پانل های خط تولید سافت ژل (Soft Gel)

مساحت پروژه: ۶۲۵ مترمربع