پروژه تهیه و نصب تجهیزات اتاق تمیز دنون سحر

پروژه تهیه و نصب تجهیزات اتاق تمیز دنون سحر

دنون سحر

مساحت پروژه: حدود ۷۰۰ مترمربع

تاریخ شروع قرارداد: مهرماه ۱۳۹۰

محل پروژه: قزوین، کیلومتر ۱۷ جاده قدیم قزوین-کرج، نبش کارخانه شیر سحر