پروژه اتاق تمیز آمپول پرکنی شرکت ایران هورمون

پروژه اتاق تمیز آمپول پرکنی شرکت ایران هورمون

موضوع پروژه: پروژه آمپول پرکنی غربی شامل طراحی و نصب و اجرای اتاق تمیز، مطابق با دستورالعمل و استانداردهای  Eu-gmp

محل پروژه: کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج

مساحت پروژه: ۳۱۵ مترمربع

تاریخ شروع قرارداد: آبان ۹۱