تهیه و نصب تجهیزات اتاق تمیز داروسازی ابوریحان

تهیه و نصب تجهیزات اتاق تمیز داروسازی ابوریحان

شرکت داروسازی ابوریحان

داروسازی ابوریحان

تاریخ شروع قرارداد: تیر ماه ۱۳۸۶

محل پروژه: تهران، نبش سه راه تهرانپارس، مقابل هتل شهر، پلاک ۱